Kaunseling

Kami komited untuk membantu

OrphanCare tawar khidmat kaunseling kepada 'pelanggan' ini

Mengembalikan kanak-kanak

Kanak-kanak dari institusi dalam proses reintegrasi ke dalam keluarga

Reintegrating Ibu Bapa

Ibu bapa dan ahli keluarga yang terlibat dalam proses integrasi semula

Wanita hamil

Gadis-gadis muda dan wanita menghadapi kehamilan yang tidak dirancang

Ibu bapa kelahiran

Siapa yang telah memutuskan untuk menyerahkan anak angkat

Ibu bapa angkat

yang berurusan dengan mengintegrasikan anak angkat ke dalam keluarga mereka

Penjaga angkat

yang memerlukan nasihat dan kemahiran keibubapaan

Kaunseling melibatkan

Kaunseling TIDAK melibatkan

Hubungi Talian Sokongan 24 Jam kami


Kami Talian hotline hanya untuk KES KECEMASAN SAHAJA

melibatkan perlindungan kehamilan dan keperluan penghantaran
Jika anda memerlukan bantuan segera untuk diri sendiri atau mengenali orang lain dalam situasi yang sama, sila hubungi kami.

(Percuma, Sangat sulit, Tidak menghakimi, Menerima wanita dan kanak-kanak perempuan dari semua latar belakang)

Dengan kaunseling, pelanggan akan dapat

Ceritakan kisahnya

Mengakui pengalaman sukar atau negatif

Memahami dan menerima

Hidup dengan perasaan yang kuat yang dibawa oleh situasi yang sukar

Buat keputusan

Buat pilihan yang bertanggungjawab daripada situasi yang sukar

Jaminan diri

Mengakui pengalaman sukar atau negatif

Mengatasi pemikiran negatif

Berurusan dengan ketakutan dan kebimbangan

Dapatkan harga diri

Membangunkan sikap positif terhadap cabaran

Dapatkan keyakinan

Selesaikan masalah dengan lebih yakin

Jadilah lebih bahagia

Teruskan hidup dengan lebih bahagia

Kaunselor kami adalah profesional yang berkelayakan yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Mereka terikat kepada piawaian profesional yang tinggi dan dipandu oleh kod etika.

Semua kaunseling dilakukan dengan keyakinan yang ketat. Maklumat dikeluarkan kepada pihak luar hanya dengan persetujuan pelanggan. Pengecualian adalah maklumat yang melibatkan keselamatan dan atau kesejahteraan pelanggan. Kaunselor wajib melepaskan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

24 Hour Support Helpline

Free, Highly confidential, Non-judgemental, Accepts women and girls from all backgrounds

We are here to support you