Membuat perubahan berlaku

Kami mahu kanak-kanak keluar dari institusi dan dijaga oleh keluarga. Visi ini mendorong OrphanCare.

Memberi kanak-kanak kembali hidup mereka

Untuk menamatkan amalan kanak-kanak yang dibesarkan di institusi; Peralihan kepada sistem penjagaan berasaskan keluarga dan masyarakat yang akan menamatkan trend mengganggu bayi ditinggalkan adalah tugas besar yang memerlukan pendekatan pelbagai rupa.

Baby Hatch

Menangani kebimbangan sosial yang serius mengenai pembuangan bayi.
Sejak tahun 2009, OrphanCare telah menubuhkan baby hatches sebagai tempat yang selamat untuk bayi yang ibu kelahirannya sering terdesak atau dalam keadaan fikiran yang boleh membahayakan bayi baru lahir mereka.
Bantu kami meluaskan jangkauan kami untuk menyediakan tempat perlindungan yang selamat untuk bayi di seluruh Malaysia.

0

Bayi

Purata bilangan bayi terbiar setiap tahun di Malaysia

6 daripada 10

Bayi terbiar tidak dapat bertahan

4 dalam 10

Bayi terbiar sering hidup dengan komplikasi yang teruk

Kesan OrphanCare

sehingga Februari 2024

0

Baby Hatches

Beroperasi di seluruh Semenanjung Malaysia.

0

Bayi / Kanak-kanak

Disimpan sejak tahun 2008.

0

Kes Walk-in

Kebanyakan kes OrphanCare adalah ibu kelahiran secara walk-in

0

Bayi

Diletakkan di pintu bayi

Deinstitutionalisation

Terdapat keperluan mendesak untuk melindungi dan memupuk kanak-kanak kita yang terdedah di institusi. DI adalah usaha besar-besaran yang melibatkan semua peringkat dan strata kerajaan, syarikat dan masyarakat sivil dan kami menggesa penyokong kewangan institusi penjagaan kanak-kanak untuk segera menasihati organisasi mereka mengenai anjakan paradigma ini.

Fakta mengenai kanak-kanak yang diinstitusikan

>64K

Kanak-kanak tinggal di institusi di Malaysia

87%

Masih mempunyai sekurang-kurangnya SATU ibu bapa yang hidup

35%

masih mempunyai kedua-dua ibu bapa hidup

Kesan OrphanCare

sehingga Februari 2024

0

Keluarga

Reintegrated

0

Anak

Anak angkat dari pelbagai rumah anak yatim melalui OrphanCare

Tukar sistem, ubah kehidupan

Kanak-kanak adalah aset kami yang paling berharga. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memastikan bahawa kanak-kanak Malaysia yang kurang bernasib baik diberi peluang untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Penggunaan

Dalam mengejar DI dan menyelamatkan bayi dalam menetas bayi, kami menganjurkan dan memudahkan pengambilan anak angkat untuk membawa kanak-kanak keluar dari institusi. Pengangkatan adalah bahagian penting dalam misi kami untuk menyelamatkan nyawa bayi yang berisiko dan memberi peluang kepada anak-anak Malaysia di institusi untuk mengalami kegembiraan membesar dalam keluarga.

Kesan OrphanCare

sehingga Februari 2024

0

Bayi

Diterima pakai

0

Ibu bapa

oleh ibu kelahiran

0

dirujuk kepada JKM kerana kes-kes khas

0

Kanak-kanak yang lebih tua

kanak-kanak yang lebih tua mengambil anak angkat

Penyokong

Menangani punca utama untuk mencegah krisis adalah misi utama OrphanCare dalam menyokong dan meningkatkan kesedaran. Kami membangkitkan dan mengetengahkan isu-isu dengan pihak-pihak yang perlu tahu dan terlibat dan kami bekerjasama dengan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO), perniagaan dan masyarakat sivil untuk mencari penyelesaian optimum untuk membantu kanak-kanak, golongan muda dan keluarga.

Kesan OrphanCare

0

Tahun Sejak

OrphanCare mengadakan ceramah RH di sekolah, universiti dan kolej

0

Ceramah Kesedaran

Diadakan setiap tahun secara purata sehingga 2021

> 0

Pelajar

Menghadiri ceramah kesedaran kami dengan positif
Maklum balas

0 +

Pengikut

Di media sosial

Kaunseling

Kaunselor kami adalah profesional yang berkelayakan yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Mereka terikat kepada piawaian profesional yang tinggi dan dipandu oleh kod etika. Objektif utama adalah untuk membawa perubahan sukarela dalam pelanggan terpilih kami. OrphanCare komited untuk memberikan bantuan sehingga pelanggan cukup stabil untuk menguruskan sendiri.

Matlamat Pembangunan Mampan

Mengurangkan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan menyediakan tempat perlindungan sementara, sokongan dan menetas bayi

Memastikan belia diberi ruang yang selamat untuk mempelajari kesedaran dan hak tubuh badan mereka melalui ceramah Kesihatan Reproduktif "Saya terkawal".

Kemajuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita dengan kehamilan yang tidak dirancang tanpa mengira keadaan.

Memperkasa dan menggalakkan penyertaan sosial tanpa mengira umur, jantina, kecacatan, bangsa, etnik, asal usul, agama atau status ekonomi atau lain-lain.

Deinstitutionalisation dan mewujudkan kesedaran tentang kepentingan pendaftaran kelahiran untuk memberi bayi penetasan identiti sah mereka.