Deinstitusialisasi

Anak-anak layak lebih baik

Beritahu OrphanCare

Jika anda mengenali kanak-kanak atau kanak-kanak di institusi yang memerlukan bantuan, beritahu kami.

Akibat kanak-kanak dibesarkan di institusi

10x

lebih cenderung untuk terlibat dalam PELACURAN sebagai orang dewasa

40x

lebih cenderung untuk mendapatkan rekod jenayah

500x

lebih cenderung untuk MEMBUNUH DIRI

Akreditasi: Menamatkan Penginstitusian Kanak-kanak di Malaysia, 2014, Lumos.

 

Dan jika anda adalah keluarga yang ingin kembali dengan anak anda di institusi, kami dapat membantu.

Peralihan daripada institusi kepada penjagaan berasaskan keluarga

Deinstitusi atau DI memindahkan kanak-kanak dari institusi penjagaan kanak-kanak ke arah pelbagai perkhidmatan keluarga dan berasaskan komuniti. Kemiskinan biasanya menjadi punca kanak-kanak diinstitusikan. Walaupun isu-isu yang berkaitan dengan keluarga atau komuniti juga mungkin menjadi sebahagian daripada banyak sebab.

"DI bukan tentang menutup rumah anak yatim dan institusi penjagaan kanak-kanak. Ia adalah tentang mengembalikan kanak-kanak dengan hak mereka untuk membesar dengan cinta dan penjagaan keluarga."

10 elemen utama proses deinstitusi

Akreditasi: Menamatkan penginstitusian kanak-kanak di Malaysia 2014 Lumos

Jenis-jenis Deinstitutionalisation

Penggunaan

Kami amat menyokong penerimaan kanak-kanak berkeperluan tinggi dan berkeperluan khas kerana pengangkatan adalah sebahagian daripada misi Deinstitusialisasi kami. Anak-anak layak lebih baik dan mereka layak mendapat keluarga yang pengasih.

Ketahui sama ada anda layak untuk menerima pakai

Kami membantu pasangan di Malaysia untuk mengemudi proses pengangkatan Malaysia. Kami bersama anda dari awal hingga akhir.

Reintegration

Reintegration adalah proses yang berhati-hati untuk menyatukan semula kanak-kanak dari institusi kembali ke dalam penjagaan keluarganya. Jika kanak-kanak tidak boleh dihidupkan semula dengan ibu bapa kandung atau keluarga besarnya, kanak-kanak itu boleh diterima pakai. Keutamaan program reintegration OrphanCare adalah sentiasa untuk kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak.

Prosedur Reintegrasi

Langkah 1

Institusi atau rumah anak yatim merujuk kanak-kanak ('pelanggan') kepada pekerja sosial OrphanCare untuk dihidupkan semula.

Langkah 2

Pekerja sosial melawat institusi itu dan memulakan hubungan dengan pelanggan untuk menilai sama ada dia 'bersedia'.

Langkah 3

Pekerja sosial membuat temujanji untuk bertemu keluarga terdekat pelanggan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Langkah 4

Sebaik sahaja pelanggan bersetuju untuk dihidupkan semula set pekerja sosial untuk mengenal pasti keperluan semua pihak dan membangunkan 'Pelan Penjagaan' dengan pelanggan.

Langkah 5

Pelanggan boleh dirujuk untuk kaunseling selepas rundingan kes dengan kaunselor dan pengurusan OrphanCare.

Langkah 6

Pekerja sosial mengenal pasti keperluan pelanggan dan keluarga – bantuan kewangan, barangan runcit, pakaian seragam sekolah, penempatan pekerjaan, isu perumahan, sokongan pendidikan, dan lain-lain - dan cara-cara kajian untuk memenuhi keperluan ini.

Langkah 7

OrphanCare akan mendapatkan bantuan daripada pelbagai sumber – syarikat, pertubuhan kebajikan, NGO, dan sebagainya. Keutamaan adalah mengekalkan unit keluarga ke dalam penjagaan kanak-kanak itu dibebaskan.

Langkah 8

Klien dihidupkan kembali ke dalam keluarganya.

Langkah 9

Seorang pekerja sosial OrphanCare akan membuat susulan dan membuat Pelan Penjagaan Semula Pos biasa.

Langkah 10

Pada akhir tempoh yang ditentukan, pekerja sosial bersama-sama dengan kaunselor dan pengurusan OrphanCare menilai status pelanggan. Jika berpuas hati bahawa pelanggan dan keluarga melakukan dengan baik pekerja sosial menulis laporan akhir dan fail kes ditutup.

SOP Anak Angkat Anak Lebih Tua

PAP menghantar salinan borang permohonan fizikal kepada OrphanCare & Pekerja Sosial kami akan memaklumkan kepada PAP bahawa permohonan telah diterima

 • Minimum 2 minggu-notis kepada PAP untuk temuduga.
 • Yuran latihan yang perlu dibayar oleh PAP

Pekerja Sosial akan datang dan melawat rumah anda untuk menjalankan pemeriksaan rumah pra-penerimaan

Fasa Integrasi Semula (RI)

OrphanCare akan mula memadankan PAP dengan bakal kanak-kanak

 1. Permohonan sepadan dikemukakan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 2. Persediaan kanak-kanak dan Ibu Bapa Angkat sebelum anak meninggalkan institusi
 3. Kanak-kanak pulang ke rumah dengan Ibu Bapa Angkat
 1. Bertemu dengan keluarga sama ada dalam talian atau fizikal bertemu dalam 5 bulan pertama anak angkat
 2. Selepas lawatan rumah angkat pada 6, 12, 18 & 24 bulan selepas tarikh penerimaan

Pengurusan kes sehingga 1 tahun

Proses Pemadanan

Memastikan pasangan ini berdaftar dengan JKM untuk mengambil anak angkat secara sah

Tempoh 1 tahun dari tarikh terbitan

PAP boleh meminta untuk memperbaharui sebelum tarikh tamat tempoh jika tiada anak yang sepadan dalam setahun.

Pekerja sosial OrphanCare membina hubungan dengan kanak-kanak:

 • mesyuarat fizikal
 • mesyuarat dalam talian
 • mesyuarat telefon

Pekerja sosial kami menjadualkan beberapa mesyuarat antara PAP dan kanak-kanak:

 • Dalam talian
 • secara peribadi

Pekerja sosial kami akan hadir semasa mesyuarat pertama antara kanak-kanak dan PAP. Bagi mesyuarat berikutnya, akan diputuskan mengikut pekerja sosial kami sama ada kehadiran mereka diperlukan atau tidak.

Untuk langkah terakhir kami, pekerja sosial OrphanCare perlu bertemu dengan PAP mengenai pemikiran mereka untuk mengambil anak angkat selepas 3 sesi dengan kanak-kanak

Menerima

 1. Surat padanan kanak-kanak dengan PAP dihantar ke JKM
 2. JKM meluluskan pemadanan dan menghantar 'surat tawaran' kepada OC dan PAP.
 3. Teruskan dengan Penyediaan AP dan kanak-kanak
  sebelum kanak-kanak meninggalkan institusi.

Penurunan

 1. PAP mesti mengemukakan sebab-sebab untuk menurun
 2. Pekerja sosial kami mungkin meneroka minat PAP untuk dipadankan semula
 3. Menilai sama ada perlawanan lain sesuai

Mempengaruhi kehidupan anak-anak ini hari ini!

Sumbangan anda kepada tujuan ini akan membantu menyatukan semula keluarga dan mengubah kehidupan kanak-kanak berinstitusi.

Talian Bantuan Sokongan 24 Jam

Percuma, Sangat sulit, Bukan penghakiman, Menerima wanita dan perempuan dari semua latar belakang

Kami di sini untuk menyokong anda

Borang Sumbangan

Terima kasih atas kebaikan anda. Sumbangan anda akan memastikan kesan positif terhadap kehidupan kanak-kanak dan orang muda di Malaysia.

Bagaimana anda ingin menderma?