Kaunseling

Kami komited untuk membantu

OrphanCare tawar perkhidmatan kaunseling kepada 'pelanggan' ini

Mengintegrasi kanak-kanak

Kanak-kanak dari institusi dalam proses dihidupkan semula ke dalam keluarga

Mengintegrasi semula ibu bapa

Ibu bapa dan ahli keluarga yang terlibat dalam proses reintegrasi

Wanita hamil

Kanak-kanak perempuan dan wanita menghadapi kehamilan yang tidak dirancang

Ibu Bapa Kandung

Siapa yang telah memutuskan untuk memberikan anak untuk pengangkatan

Ibu Bapa Angkat

yang berurusan dengan mengintegrasikan anak angkat ke dalam keluarga mereka

Pengasuh angkat

yang memerlukan nasihat dan kemahiran keibubapaan

Kaunseling melibatkan

Kaunseling tidak melibatkan

Hubungi Talian Sokongan 24 jam kami

(Percuma, Sangat sulit, Tidak bertimbang rasa, Menerima wanita dan perempuan dari semua latar belakang)

Dengan kaunseling, pelanggan akan dapat

Menceritakan kisahnya

Mengakui pengalaman sukar atau negatif

Memahami dan menerima

Hidup dengan perasaan yang kuat yang dibawa oleh situasi yang sulit

Buat keputusan

Buat pilihan yang bertanggungjawab dari situasi yang sulit

Jaminan diri

Mengakui pengalaman sukar atau negatif

Mengatasi pemikiran negatif

Menangani ketakutan dan kebimbangan

Jadikan Harga Diri

Bangunkan sikap positif terhadap cabaran

Dapatkan keyakinan

Selesaikan masalah dengan lebih yakin

Jadilah lebih bahagia

Bergerak lebih bahagia dengan kehidupan

Kaunselor kami adalah profesional yang berkelayakan yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Mereka terikat kepada piawaian profesional yang tinggi dan dibimbing oleh kod etika.

Semua kaunseling dilakukan dengan penuh keyakinan. Maklumat dikeluarkan kepada pihak luar hanya dengan persetujuan pelanggan. Pengecualian adalah maklumat yang melibatkan keselamatan dan atau kesejahteraan pelanggan. Kaunselor diwajibkan untuk melepaskan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Talian Bantuan Sokongan 24 Jam

Percuma, Sangat sulit, Bukan penghakiman, Menerima wanita dan perempuan dari semua latar belakang

Kami di sini untuk menyokong anda

Borang Sumbangan

Terima kasih atas kebaikan anda. Sumbangan anda akan memastikan kesan positif terhadap kehidupan kanak-kanak dan orang muda di Malaysia.

Bagaimana anda ingin menderma?