Membuat perubahan berlaku

Kami ingin anak-anak keluar dari institusi dan dijaga oleh keluarga. Visi ini mendorong OrphanCare.

Memberi anak-anak kembali hidup mereka

Menamatkan amalan kanak-kanak yang dibesarkan di institusi; peralihan kepada sistem penjagaan berasaskan keluarga dan komuniti yang akan menamatkan trend yang membimbangkan pada bayi yang ditinggalkan adalah satu tugas besar yang memerlukan pendekatan yang pelbagai.

Menetas Bayi

Menangani kebimbangan sosial yang serius mengenai pembuangan bayi. Sejak tahun 2009, OrphanCare telah menetas bayi sebagai tempat yang selamat untuk bayi yang ibu-ibu kandungnya sering terdesak atau dalam keadaan fikiran yang boleh membahayakan bayi mereka yang baru lahir. Bantu kami memperluaskan jangkauan kami untuk menyediakan tempat perlindungan yang selamat untuk bayi di seluruh Malaysia.

0

Bayi

Purata bilangan bayi terbiar setiap tahun di Malaysia

6 dalam 10

Bayi terbiar tidak selamat

4 dalam 10

Bayi terbiar hidup dengan komplikasi yang teruk

Impak OrphanCare

0

bayi menetas

Beroperasi di seluruh Semenanjung Malaysia.

0

Bayi

Disimpan sejak 2008.

0

Kes-kes berjalan-masuk

Kebanyakan kes OrphanCare adalah ibu kandung

0

Bayi

Diletakkan pada menetas bayi

Deinstitusialisasi

Terdapat keperluan mendesak untuk melindungi dan memelihara anak-anak kita yang terdedah di institusi. DI adalah usaha besar-besaran yang melibatkan semua peringkat dan strata kerajaan, perbadanan dan masyarakat sivil dan kami menggesa penyokong kewangan institusi penjagaan kanak-kanak untuk segera menasihati organisasi mereka mengenai anjakan paradigma ini.

Fakta Kanak-kanak Berinstitusi

>64K

Kanak-kanak tinggal di institusi di Malaysia

87%

Masih ada sekurang-kurangnya SATU ibu bapa yang hidup

35%

masih mempunyai kedua-dua ibu bapa hidup

Impak OrphanCare

0

Keluarga

Dihidupkan semula

0

Anak

Diangkat dari pelbagai rumah anak yatim melalui OrphanCare

Tukar sistem, ubah kehidupan

Anak-anak adalah aset kita yang paling berharga. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memastikan bahawa kanak-kanak Malaysia yang kurang bernasib baik diberi peluang untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Penggunaan

Dalam mengejar DI dan menyelamatkan bayi dalam menetas bayi, kami menyokong dan memudahkan anak angkat untuk membawa kanak-kanak keluar dari institusi. Pengangkatan adalah bahagian penting dalam misi kami untuk menyelamatkan nyawa bayi yang berisiko dan memberi anak-anak Malaysia di institusi untuk mengalami kegembiraan membesar dalam keluarga.

Impak OrphanCare

0

Bayi

Diterima pakai

0

Ibubapa

oleh ibu-ibu kandung

0

dirujuk kepada JKM kerana kes-kes khas

0

Kanak-kanak Lebih Tua

kanak-kanak yang lebih tua diterima pakai

Penyokong

Menangani punca-punca akar untuk mengelakkan krisis adalah misi utama OrphanCare dalam menyokong dan meningkatkan kesedaran. Kami membangkitkan dan mengetengahkan isu-isu dengan pihak yang perlu tahu dan terlibat dan kami bekerjasama dengan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO), perniagaan dan masyarakat sivil untuk mencari penyelesaian yang optimum untuk membantu kanak-kanak, orang muda dan keluarga.

Impak OrphanCare

0

Tahun Sejak

OrphanCare mengadakan ceramah RH di sekolah, universiti dan kolej

0

Ceramah Kesedaran

Diadakan setiap tahun secara purata sehingga 2021

> 0

Pelajar

Menghadiri ceramah kesedaran kami dengan positif
Maklum balas

0 +

Pengikut

Di media sosial

Kaunseling

Kaunselor kami adalah profesional yang berkelayakan yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Mereka terikat kepada piawaian profesional yang tinggi dan dibimbing oleh kod etika. Objektif utamanya adalah untuk membawa perubahan sukarela dalam pelanggan terpilih kami. OrphanCare komited untuk memberikan bantuan sehingga pelanggan cukup stabil untuk menguruskan sendiri.

Matlamat Pembangunan Mampan

Mengurangkan kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir dengan menyediakan tempat perlindungan sementara, sokongan dan penetasan bayi

Memastikan belia diberi ruang yang selamat untuk mempelajari kesedaran dan hak-hak mereka melalui ceramah Kesihatan Reproduktif "Saya mengawal".

Kemajuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita dengan kehamilan yang tidak dirancang tanpa mengira keadaan.

Memperkasa dan menggalakkan kemasukan sosial tanpa mengira umur, jantina, kecacatan, bangsa, etnik, asal usul, agama atau ekonomi atau status lain.

Deinstitusi dan mewujudkan kesedaran tentang pentingnya pendaftaran kelahiran untuk memberi bayi menetas identiti mereka yang sah.

Borang Sumbangan

Terima kasih atas kebaikan anda. Sumbangan anda akan memastikan kesan positif terhadap kehidupan kanak-kanak dan orang muda di Malaysia.

Bagaimana anda ingin menderma?