Saya menyertai OrphanCare pada September 2016 sebagai Pekerja Sosial. Saya memiliki Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian dari Universiti Sains Malaysia (USM). Sebelum menyertai OrphanCare, saya bekerja dengan Job Coach Network Malaysia (JCFM) sebagai jurulatih kerja. Jurulatih pekerjaan adalah kakitangan utama dalam Pekerjaan Yang Disokong. Selain menyediakan sokongan individu untuk orang kurang upaya, Jurulatih Pekerjaan juga menyediakan sokongan kepada majikan untuk mewujudkan pekerjaan yang mampan.

Sebagai Pekerja Sosial di OrphanCare, bidang kerja saya memberi tumpuan kepada temuduga dengan pelanggan untuk reintegrasi / ibu kandung, membangunkan pelan penjagaan pelanggan, merujuk pelanggan kepada sumber komuniti / monitor perkhidmatan lain, menilai, merekod, melaporkan dan membuat susulan dengan kemajuan pelanggan mengikut matlamat yang boleh diukur yang diterangkan dalam pelan penjagaan, mengambil bahagian dalam latihan pembangunan diri dan penyeliaan. Bagi saya, saya suka bekerja dalam persekitaran yang mencabar yang melibatkan pemikiran analitikal dan kritikal, kreativiti dan penyelesaian masalah.