Adakah OrphanCare mengambil sukarelawan?

Sukarelawan adalah komponen utama dalam aktiviti OrphanCare.

Kami bermula sebagai sekumpulan sukarelawan dan membesar dengan penat lelah dan tidak mementingkan diri sendiri memperjuangkan punca bayi yang ditinggalkan dan bergelut dengan ibu bapa.

Semangat sukarelawan akan terus menyokong aktiviti OrphanCare tetapi apabila kita berakar umbi dan berkembang, kita perlu memikirkan semula dan membentuk semula program penglibatan sukarelawan kita. Kami mahu memberi peluang kepada orang ramai untuk 'memberi semula' kepada mereka yang kurang berkemampuan tetapi tugas menjadi rumit apabila ramai pihak berkepentingan terlibat.

Kami menghargai masa, tenaga dan pengetahuan yang baik yang disumbangkan oleh para sukarelawan. OrphanCare sedang mengkaji program penglibatan sukarelawannya dan menilai struktur dan proses sedia ada untuk memastikan sumbangan berharga anda mempunyai kesan yang paling besar.

 

Mendaftar sebagai Sukarelawan HERE!

Borang Sumbangan

Terima kasih atas kebaikan anda. Sumbangan anda akan memastikan kesan positif terhadap kehidupan kanak-kanak dan orang muda di Malaysia.

Bagaimana anda ingin menderma?