Mengamalkan Kanak-kanak Yang Lebih Tua

SOP Anak Angkat Anak Tua

PAP menghantar salinan fizikal borang permohonan kepada OrphanCare & Pekerja Sosial kami akan memaklumkan PAP bahawa permohonan telah diterima

 • Minimum 2 minggu notis kepada PAP untuk temuduga.
 • Yuran latihan yang perlu dibayar oleh PAP

Pekerja Sosial akan datang dan melawat rumah anda untuk menjalankan pemeriksaan rumah pra-anak angkat

Fasa Reintegrasi (RI)

OrphanCare akan mula padanan PAP dengan kanak-kanak berpotensi

 1. Permohonan padanan dikemukakan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 2. Penyediaan kepada ibu bapa kandung dan anak angkat sebelum anak meninggalkan institusi
 3. Kanak-kanak pulang ke rumah bersama Ibu Bapa Angkat
 1. Bertemu dengan keluarga sama ada secara dalam talian atau fizikal dalam tempoh 5 bulan pertama pengangkatan
 2. Lawatan rumah angkat pos pada bulan ke-6, ke-12, ke-18 & 24 selepas tarikh pengangkatan

Pengurusan kes sehingga 1 tahun

Proses Padanan

Memastikan pasangan ini berdaftar dengan JKM untuk menerima pakai secara sah

Tempoh 1 tahun dari tarikh terbitan

PAP boleh memohon untuk memperbaharui sebelum tarikh luput jika tiada anak yang dipadankan dalam tahun ini.

Pekerja sosial OrphanCare membina hubungan dengan kanak-kanak:

 • Mesyuarat fizikal
 • mesyuarat dalam talian
 • mesyuarat telefon

Pekerja sosial kami menjadualkan beberapa mesyuarat antara PAP dan kanak-kanak:

 • dalam talian
 • secara peribadi

Pekerja sosial kami akan hadir semasa mesyuarat pertama antara kanak-kanak dan PAP. Bagi mesyuarat berikutnya, akan diputuskan mengikut pekerja sosial kami sama ada kehadiran mereka diperlukan atau tidak.

Untuk langkah terakhir kami, pekerja sosial OrphanCare perlu bertemu dengan PAP mengenai pemikiran mereka untuk diterima pakai selepas 3 sesi dengan kanak-kanak itu

Menerima

 1. Surat padanan kanak-kanak dengan PAP dihantar kepada JKM
 2. JKM meluluskan padanan dan menghantar ‘surat tawaran’ kepada OC dan PAP.
 3. Teruskan dengan Penyediaan AP dan kanak-kanak
  sebelum kanak-kanak meninggalkan institusi.

Penurunan

 1. PAP mesti mengemukakan sebab-sebab penurunan
 2. Pekerja sosial kami boleh meneroka minat PAP dalam rematching
 3. Menilai sama ada perlawanan lain sesuai